Wolontariusze na wyjazd do Słowenii poszukiwani

Wolontariusze na wyjazd do Słowenii poszukiwani

Kategoria

18 października 2019


Stowarzyszenie Kultury Integracyjnej „Društvo za kulturo inkluzije” z Lublany (Słowenia), poszukuje 2 długoterminowych wolontariuszy w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.


Projekt wolontariatu: „Solidarność”
Czas trwania: od listopada 2019 r. do października 2020 r.
Miejsce: Lublana – Słowacja
Zadania: wolontariusz będzie prowadzić zajęcia sportowe i inne działania głównie z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami.

W obszarze sportu wolontariusz będzie brał udział w następujących działaniach:
– pomoc w organizacji i realizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży (listopad – maj);
– pomoc w przygotowaniu i organizacji wydarzeń sportowych takich jak „Bodi športnik”(Bądź sportowcem) czy „Zagraj ze mną” (najbardziej intensywnie w połowie sierpnia i września);
– weźmie udział w wakacyjnych zajęciach dziennych (tydzień jesienią i przez trzy tygodnie w czasie wakacji)

W obszarze zajęć popołudniowych wolontariusz podejmie następujące działania:
– pomoc w organizacji i realizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz zajęć
wakacyjnych (listopad–czerwiec);
– pomoc w przygotowaniu i organizacji warsztatów np. na imprezę „Baw się ze mną” – tutaj wolontariusze będą ważną częścią wydarzenia ponieważ będą mogli wcielać w życie własne pomysły (przez cały rok, ale najintensywniej w maju);
– weźmie udział w wakacyjnych zajęciach dziennych (tydzień jesienią i przez trzy tygodnie w czasie wakacji)

Na zgłoszenia czekamy do piątku 25 października. Chętnych prosimy o kontakt na adres e-mailowy: maciej.brzakala@wiatrak.org.pl