Wybrano wykonawcę dostawy i montażu nowych urządzeń do Wiatrakowej Sali Widowiskowej

Wybrano wykonawcę dostawy i montażu nowych urządzeń do Wiatrakowej Sali Widowiskowej

Kategoria ,

23 lipca 2019


Informujemy, że dnia 18 lipca br. dokonano wyboru wykonawcy w związku z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem jest dostawa i montaż urządzeń mechaniki scenicznej, systemu elektroakustycznego, systemu wizyjnego oraz systemu oświetlenia scenicznego, w ramach zadania pn. Sala widowiskowo kinowa: oaza „Wiatraka” na pustyni kultury w Bydgoszczy Fordonie – etap 2, współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wybrano oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę – firmę Konsbud Audio Sp. z o.o. ,ul. Gajdy 24, 02-878 Warszawa.