Wykład aktywizujący na UTW

Wykład aktywizujący na UTW

Kategoria ,

23 października 2018


Dzisiaj w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, studenci wysłuchali wykładu zatytułowanego “Życie jako podróż w czasie”. Zajęcia rozpoczęły się ćwiczeniami integrującymi i aktywizującymi grupę. Następnie odbyła się części wykładowa, która miała za zadanie pokazać uczestnikom metaforę życia ludzkiego w postaci wędrówki. Słuchacze poznali cele, do których mogą zmierzać, sposoby ich osiągania i drogi, które do nich prowadzą. W trakcie prelekcji uczestnicy chętnie nawiązywali dialog dotyczący tematu prezentacji.