WYTYCZNE W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI W CZASIE PANDEMII COVID-19