WYTYCZNE W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI W CZASIE PANDEMII COVID-19

WYTYCZNE W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI W CZASIE PANDEMII COVID-19

Kategoria

15 września 2020


Szanowni Państwo,

poniżej udostępniamy wytyczne i zarządzenie Dyrektora Centrum Kultury Katolickiej “Wiatrak” ks. Tomasza Klafetki w sprawie funkcjonowania placówki w czasie pandemii COVID-19.

Zarządzenie Dyrektora CKK Wiatrak wraz z regulaminem COVID-19

Oświadczenie COVID-19-Uczestnik dorosły

Oświadczenie COVID-19-Opiekun dziecka niepełnoletniego

 

“Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych”

Celem projektu “Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych” jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON poprzez wsparcie w bezpiecznym funkcjonowaniu w czasie epidemii warsztatów terapii zajęciowej oraz rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami realizowanej przez organizacje pozarządowe w ramach zadań zlecanych przez PFRON w trybie art. 36 ustawy o rehabilitacji (…)
Fundacja “Wiatrak” podpisała dwie umowy na realizację zdania. Wsparcie otrzymały warsztaty Terapii Zajęciowej oraz beneficjenci zadania “Interart 6” współfinansowanego przez PFRON.