XVI rocznica śmierci św. Jana Pawła II

XVI rocznica śmierci św. Jana Pawła II

Kategoria

2 kwietnia 2021


2 kwietnia 2005 roku św. Jan Paweł II “odszedł do domu Ojca”. Dzisiaj, przeżywając w Kościele święty czas Triduum Paschalnego, celebrując tajemnicę Wielkiego Piątku w sposób szczególny chcemy pamiętać o naszym Wielkim Rodaku, który przez prawie 27 lat swojego pontyfikatu na stolicy Piotrowej niestrudzenie głosił światu prawdę o odkupieniu w Jezusie Chrystusie. Przypominamy fragment jego nauczania, który niech pomoże nam owocnie przeżywać dany nam czas:

“Dzisiaj chcemy głosić z mocą Ewangelię Krzyża, to znaczy Ewangelię Jezusa, który umarł i zmartwychwstał dla odkupienia grzechów. To zbawcze orędzie, które niesie wierzącym życie wieczne, jest od dnia Paschy nieustannie głoszone w świecie.”

Św. Janie Pawle II – módl się za nami!