Życzenia świąteczne

Życzenia świąteczne

Kategoria

18 kwietnia 2019


Przyjacielu!

Z wielką radością, spiesząc od pustego Grobu,

przynosimy wiadomość

 

ALLELUJA! BÓG ŻYJE!

 

To znaczy, że nasza codzienność

nabiera głębi, słowa sensu,

a każdy gest wymiaru Miłości…

 

Jeśli tylko, tak całkiem na serio,

odpowiemy naszą przyjaźnią

na Jego przyjaźń.

 

Jeśli tylko uwierzymy,

że On kocha każdego z nas…

Codziennie. Niezmiennie

 

Ks. Krzysztof Buchholz wraz z Pracownikami i Wolontariuszami

Fundacji „Wiatrak”